Thư chúc mừng nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2018

Thư chúc mừng ngày doanh nhân 13/10/2018 - Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hải Châu